Vstali jsme v 7 hodin, brrrr..ale dali jsme si dobrý rohlík a čaj, zahnali zimu a dobalili pyžamka a spacáky. Na posledním nástupu jsme zapěli a zahoupali si táborovou hymnu a pak už jen oplakávali naše odjezdy. Maminky a taínkové zvládli dopravní kolapsy v kopci i na parkovišti bravurně, a tak nám nezbylo než jen všem zamávat a ahóóój! Zase za rok, na vás tady čekáme,na táboře, v lese, v potoce.